Uitvoeren inspecties civiele kunstwerken

Het technisch kennisintensieve bedrijf Jansen Venneboer uit Wijhe heeft zich na decennia ervaring op het gebied van civiele kunstwerken van o.a. bruggen, sluizen, stuwen en gemalen, gespecialiseerd op de vakgebieden Engineering, Inspectie, Beheer & Onderhoud en Projectmanagement.
De afdeling Inspectie & Advies van Jansen Venneboer voert o.a. visuele (NEN2767-4) en Gericht Technische Inspecties uit aan civiele kunstwerken om hiermee de beheerder c.q. eigenaar (zoals gemeente, waterschap, provincie of Rijkswaterstaat) inzicht te geven in de huidige staat en toekomstig onderhoud van het object/hun areaal. Dit op de gebieden van Civiel, Staal, WTB-aandrijving en Electro.

Middels het opstellen van een rapportage met foto’s en bevindingen, worden aanbevelingen en conclusies (evt. met restlevensduur, MJOP en herstelmaatregelen) aan de opdrachtgever gegeven, waarmee deze zijn onderhoudsbudgetten kan verdelen over de tijd en zijn areaal.

Senior Adviseur Civiele Kunstwerken (naam op navraag) bij Jansen Venneboer over Vincent:

“Vincent heeft voor de afdeling Inspectie & Advies diverse inspecties uitgevoerd. Hierbij heb ik als zijn opdrachtgever mogen ervaren dat Vincent door zijn enthousiaste, loyale en positief kritische houding een prettig teamgenoot is gebleken.
Met name in de projecten waarin hij verantwoordelijk was voor de gehele organisatie van de inspectie (dus inclusief de organisatie van de onderaannemers en contacten met OG) was Vincent op z’n best.
Bij het opstellen van de rapportages is zijn analytisch vermogen en goede stijl van schrijven van absolute meerwaarde geweest.”