Beperken van doorlooptijd bij groot onderhoud voor BP Amsterdam, havens West

De afdeling Tankteam is bij BP Amsterdam Terminal (BAT) verantwoordelijk voor het wettelijk verplichte groot onderhoud van de brandstofopslagtanks op de terminal. Om de doorlooptijd van dit groot onderhoud (TankTurnARound=TTAR) te verkorten is binnen de afdeling Tankteam het TTAR-reduction-time project gestart. Dit project richt zich op de werkprocessen binnen de eigen afdeling, de bij een TTAR betrokken BP-afdelingen en de onderaannemers (elektrisch, staal en conservering, e.d.). In dit project worden verbeteringen in deze werkprocessen ingevoerd en geborgd voor een blijvende verbetering. Vanuit de ARBO- en overheidswetgeving én BP Global-regels, moet het noodzakelijke veiligheids-beheersings-proces bij BAT (genaamd “Control-Of-Work”-proces, in kort COW-proces), voldoen aan zeer veel eisen. Dit COW-proces beheerst het dagelijkse gebruik van de brandstof opslagtanks, maar ook het daartussen uit te voeren groot onderhoud met veel gevaarlijke hijs,-las- en slijpwerkzaamheden. Naast het genoemde project binnen de afdeling Tankteam, is er binnen de gehele BAT-organisatie ook een projectgroep opgestart om dit COW-proces te stroomlijnen en efficiënter te maken: het “COW FineTune”-project. De leden van deze projectgroep komen uit alle afdelingen van de BAT-organisatie en hebben de verbeterpunten uit een longlist opgedeeld in diverse werkgroepen.

Loek Bleeker, Tank-Maintenance Projectleider bij BP Amsterdam Terminal te Amsterdam:

“Vincent heeft in het kader van ons TTAR-reduction-time project, onze onderaannemers een middel gegeven om de benodigde Safety-documenten OP TIJD in te dienen bij de BP-veiligheidsafdelingen. Hiervoor heeft hij een geavanceerde excel-sheet ontwikkeld en ingevoerd, waarin alle onderaannemers (ook intern) en wij zelf de status en voortgang van de documenten in het COW-proces konden monitoren. Hieruit kon ik de management-info halen, waarmee ik mijn onderaannemers kan aansturen. Hiermee is het aantal verstoringen ten gevolge van “te-late” aanvragen tot een tiende gereduceerd en is de doorlooptijd (lees “uit bedrijf”-tijd) verkort. Zijn grote aanpassingsvermogen en goede “social skill’s” waren hierin zeer waardevol. Daarnaast heeft hij zich namens onze afdeling met veel energie ingezet in de BAT–brede “COW Fine-Tune” projectgroep, als Trekker van 2 werkgroepen met voor ons belangrijke quick-wins. Ondanks de ingewikkelde en stugge materie van het BP COW-proces, heeft hij hierin met de werkgroep leden, nuttige aanbevelingen kunnen doen en deze samengevat in 2 heldere en onderbouwde rapportages. Deze aanbevelingen zijn dan ook door BP ingevoerd.”

Klik hier voor meer foto's van dit project

Er zijn nog andere projecten waar Vincent Velthuijs aan heeft bijgedragen...